Szanowni Państwo!  Drodzy Koledzy!

Fundacja  Pomocy  Emerytom  i  Rencistom  Wojskowym istnieje od 1992r. działa na postawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. (Dz.U. z 2016r. poz. 40) oraz Statutu.

9 czerwca 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Stosownie do Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ma prawi pozyskiwania odpisów 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja nie jest instytucją dotowaną ze środków finansowych Skarbu Państwa.

W codziennej działalności pomocowej o charakterze socjalnym i prozdrowotnym Fundacja realizuje zasadę międzypokoleniowej więzi i solidarności żołnierskiej.

Najpełniej wyraża ją nasze hasło:

 

POMÓŻ KOLEDZE W POTRZEBIE!

 

Kierując się postanowieniami Statutu i ideą wyrażoną w haśle:

 

Nasze konto bankowe: PEKAO S.A. 12 1240 6003 1111 0000 4940 4687