Sprawozdanie za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania: plik PDF

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2016 rok: plik PDF.