Dziękujemy za wsparcie!

Drodzy Koledzy! Szanowni Państwo!

   Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym nie jest – jak niektórzy sądzą - instytucją dotowaną ze środków publicznych. Pozyskane przez nas środki finansowe na celową pomoc społeczną pochodzą jedynie od Państwa. Najważniejszym źródłem przychodów Fundacji są odpisy 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokonują ich zarówno małżonkowie, jak i osoby samotne, przeważnie już starsze, rozumiejące czym są: niepełnosprawność, choroby, niedostatek, a nawet wręcz bieda. Wielu z Państwa czyni to od lat.

 

   Kwoty odpisu są różne, wahają się od kilku do kilkuset złotych. Wszystkie one są dla nas ważne i jednakowo cenne, gdyż połączone tworzą pulę środków, które możemy przeznaczyć na pomoc materialną. Za ten niezwykły gest wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy!

   Państwa pieniądze wspomogą najbardziej potrzebujących.

   Pośród blisko dwóch tysięcy gestorów, którzy dokonali odpisu 1% na rzecz FPEiRW, znaleźli się m.in.: Maria i Stanisław Antosikowie, Tadeusz i Halina Bohmowie, Jadwiga i Jerzy Chłopeccy, Urszula i Bogusław Czubowie, Magdalena i Mirosław Dębniakowie, Irena i Tadeusz Dziamscy, Irena i Ryszard Gruszeccy, Janina i Włodzimierz Kauczowie, Mirosława i Henryk Kmieciakowie, Alicja i Kazimierz Konikowie, Anna i Radosław Klejnertowie, Hanna i Sylwester Krzysztofiakowie, Hanna i Kazimierz Kuczyńscy, Bogusława i Wojciech Łuszczowie, Lucyna i Eugeniusz Miękosiowie, Grażyna i Witold Misiowiec, Teresa i Romuald Miska, Krystyna i Jan Mościccy, Maria i Józef Mroczkowie, Janina i Wojciech Nikodemscy, Maria i Włodzimierz Nobisowie, Ewa i Wojciech Piekara, Bożena i Dariusz Piotrowscy, Jolanta i Krzysztof Piotrowscy, Zofia i Adam Poświatowie, Danuta i Jerzy Prymakowscy, Krystyna i Mirosław Rostkowscy, Ewa i Antoni Rudomanowie, Bożena i Janusz Sałbutowie, Stefania i Antoni Skibińscy, Anna i Andrzej Skowrońscy, Urszula i Stanisław Skrzyńscy, Małgorzata i Michał Szymańscy, Halina i Zbigniew Ziębowie, Anna i Jan Żaczkowie, a także: Wanda Kanciak-Dobija i Antoni Dobija, Julita Chrzanowska-Miś i Władysław Miś, Maria Wołowska-Kuźniar i Ludwik Kuźniar, Iwona Zwolak-Powarycz i Włodzimierz Powarycz oraz Sylwester Bal, Jerzy Jakubek, Marek Kaleta, Marek Kowalczyk, Piotr Kowaluk, Andrzej Labuda, Czesław Marmura, Maria Polańska, Wiesław Polański, Maria Seroka i Adam Spychalski.

   Za okazane zrozumienie potrzeb środowiska emerytów i rencistów wojskowych jeszcze raz niezwykle serdecznie dziękujemy! Myślimy, że nie zapomną Państwo o nas rozliczając skarbowo za kilka miesięcy rok bieżący.