Wpłata dla Brata

   Z każdym rokiem maleje liczba osób wspierających Fundację odpisem 1% od podatku dochodowego. Ludzie odchodzą, a inni jeszcze nie czują takiej potrzeby. Oznacza to, że maleje także napływająca do nas ilość środków pieniężnych, które możemy przeznaczyć na pomoc społeczną potrzebującym. Dostrzegając tę tendencję i wynikające stąd zagrożenie dla stabilności naszych finansów, Zarząd Fundacji przedstawia ideę pozyskiwania środków pieniężnych na pomoc socjalną pod hasłem Wpłata dla Brata.

   Kim jest ten umowny brat, a w zasadzie nasi trzej bracia? Wszyscy oni mają średnio po 76 lat. Pierwszy cierpi na choroby stałe nie rokujące wyleczenia, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przypadłości układu kostnego. Drugi, oprócz przytoczonych wyżej chorób stałych, ma trudności z poruszaniem się, chodzi o kulach lub jeździ na wózku. Trzeci już tylko leży a do spełniania podstawowych funkcji życiowych potrzebna mu jest pomoc osoby drugiej, często także opieka całodobowa. Mamy statutowy obowiązek takim ludziom pomagać, więc dostrzegamy ich i robimy to na miarę naszych – niestety – coraz mniejszych możliwości.

   Na październikowym posiedzeniu Zarządu podkreślano, że napływające do Fundacji darowizny miały dotychczas charakter instytucjonalny. Teraz mają szansę nabrać charakteru bardziej konkretnego, ludzkiego. Z całą mocą akcentowano rosnące znaczenie ofiarności osobistej. Jednomyślnie uznano, że najwyższy już czas, by emeryt czy rencista wojskowy, a także osoby pobierające wojskowe renty rodzinne, którzy wiedzą o istnieniu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, przynajmniej raz w roku wykazały się darem dobrego serca, zasilającym nasz fundusz pomocowy. Marzymy o tym, by powyższa idea stała się dopalaczem ofiarności – rozszerzyła ją i wzmocniła. Taki dziś czas, że możemy liczyć tylko na siebie.

   Wierzymy, że ta szczytna, głęboko ludzka idea spotka się z Państwa odzewem – uznaniem i finansowym wsparciem. Uprzejmie prosimy o sygnowanie darowizn hasłem: Wpłata dla Brata.