Nasi stali darczyńcy

   Fundacja ma grono wypróbowanych darczyńców, którzy od lat zasilają jej fundusz pomocowy. Dominują darowizny jednorazowe i nieregularne. Ale są także dary dobrego serca wpłacane co kwartał i comiesięczne, występujące jako stałe zlecenie bankowe.

   Do stałych darczyńców należą Panowie: Marian Kaszewski, Jerzy Rulewski i Cezary Sobczak z Warszawy, a także Pan Waldemar Kulesza z Władysławowa, Pan Jerzy Piszczek z Krakowa, Pan Jan Knychała z Zielonki i Pan Ireneusz Konecki z Bydgoszczy. Kilkakrotnie w tym roku wpłat dokonali: Pan Eugeniusz Wittman z Gdyni, Pani Henryka Niepsuj z Piotrkowa Trybunalskiego, Pani Irena Zdebska-Blim z Hrubieszowa i Pani Irena Daniłowicz z Siemiatycz. Znacznymi kwotami wsparli Fundację Pani Jadwiga Bębak i Pan Jan Walasek z Warszawy.

Za okazaną dobroć serdecznie dziękujemy!