Sypnęli kasą!

Ofiarność nie jest najmocniejszą stroną naszego środowiska. Mimo rozlicznych wątpliwości i zahamowań w 2018 r. wpłynęło do Fundacji prawie 14 tysięcy złotych (224 wpłaty). Była to m.in. odpowiedź na naszą akcję Wpłata dla Brata, która powoli przebija się przez barierę niemocy. Uważamy, że możliwości rozwoju i krzepnięcia tej idei w lokalnych środowiskach emerytów i rencistów wojskowych są bardzo duże. Każdego roku staramy się prezentować nazwiska darczyńców. Wszyscy Państwo zasługujecie na szacunek i uznanie.

Szczególnie serdecznie dziękujemy Panu Tadeuszowi Rzepeckiemu i Panu Maciejowi Żyteckiemu z Warszawy oraz Pani Katarzynie Zamorskiej z Wrocławia., którzy w ubiegłym roku znacząco zasilił konto pomocowe Fundacji. Wśród darczyńców dominują osoby, które od wielu lat wspierają Fundację. Niektóre z nich wspomagają nas co miesiąc na podstawie stałego bankowego polecenia przekazu. W pierwszym kwartale br. zebraliśmy już ponad 4 tys. zł. Wpłat dokonali m.in.: Pan Jerzy Dąbrowski z Wrocławia, Pan Waldemar Kulesza z Władysławowa, Pan Stanisław Gołdyn z Lublina, Pan Jan Knychała z Zielonki, Pan Wojciech Wnuk z Krakowa, Pani Irena Daniłowicz z Siemiatycz, Pan Marek Blim z Hrubieszowa oraz panowie: Jerzy Rulewski, Marian Kaszewski i Marian Nowakowski z Warszawy.

Wszystkim Ofiarodawcom – osobom, które wsparły Brata w potrzebie, serdecznie dziękujemy!