1% we wskaźnikach

 Z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. uzyskaliśmy ok. 61 tys. zł. Jeśli dotrą od nas jeszcze jakieś zapóźnione wpłaty to one już zmienia niewiele. Wsparło nas 1765 podatników. Około 15% tej liczby stanowią członkowie Związku. To niewiele – jesteśmy rozczarowani.

Dziesięć lat wcześniej odpisu dokonało 6145 osób. Zebraliśmy wówczas 340 tys. zł. Najwyższy odpis indywidualny za ubiegły rok wyniósł 710 zł., najniższy (małżeński) 1,70 zł., zaś średni 34,58 zł. Dominowały odpisy indywidualne. Ok. jednej czwartej stanowili podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem.

 W przesłanym przez urząd skarbowy spisie osób, które przekazały nam 1% dostrzegliśmy m.in. większość członków Zarządu i Rady Fundacji, m.in. Pana Czesława Marmurę, Pana Józefa Mroczkę wraz z małżonką Marią, Pana Leszka Chumka z małżonką Jadwigą, Pana Mieczysława Grabowskiego z małżonką Barbarą, Pana Kazimierza Konika z małżonką Alicją, Pana Mariana Nowakowskiego, Pana Piotra Białokozowicza, Pana Jerzego Dąbrowskiego, Pana Stanisława Klimczyńskiego i Pan Bogdana Gruszczyńskiego, a także Pana Marka Kotowodę z małżonką Wandą z Chełma, Pana Mieczysława Korzeniewskiego z Warszawy, Panią Krystynę Gajewską z Wrocławia i Pana Michała Trubasa z Choszczna.

Wszystkim osobom, które wspomogły Fundację, bardzo serdecznie dziękujemy!