Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji, do pobrania tutaj - plik .pdf