Fundacja we wskaźnikach (1992-2018)

I. Przychody:

darowizny osób prawnych i fizycznych:  969 884,19 zł
    w tym za 2018r.: 15 569,00 zł
z fundacyjnych cegiełek: 297 565,67 zł
w tym za 2018r.: 4 740,00 zł
z odpisów 1% (od 2005 r.) 2 437 045,25 zł
w tym w 2018r. 60 962,04 zł

 

II. Udzielona pomoc materialna:

Pomoc indywidualna: Ilość rozpatrzonych próśb: Kwota pomocy:
  4 081 2 275 862 zł
w tym w 2018r. 97 44 050 zł
Średnia zapomoga 557,67 zł
Pomoc zbiorowa dla pensjonariuszy Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie (zakup sprzętu do masażu i rehabilitacji):
34 715,00zł