Fundacja we wskaźnikach (1992-2015)

I. Przychody:

darowizny osób prawnych i fizycznych:  919 409,40zł
    w tym za 2015r.: 23 451,31zł
z fundacyjnych cegiełek: 286 802,67zł
w tym za 2015r.: 6 249,25
z odpisów 1% (od 2005 r.) 2 227 807,02zł
w tym w 2014r. 93 210,66zł

 

II. Udzielona pomoc materialna:

Pomoc indywidualna: Ilość rozpatrzonych próśb: Pozytywnie: Kwota pomocy:
  3 720 3 107 2 100 212,00zł
w tym w 2015r. 195 170 99 500,00zł
Pomoc zbiorowa dla pensjonariuszy Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie (zakup sprzętu do masażu i rehabilitacji):
34 715,00zł