Fundacja we wskaźnikach (1992-2017)

I. Przychody:

darowizny osób prawnych i fizycznych:  954 815,19zł
    w tym za 2017r.: 16 043,69zł
z fundacyjnych cegiełek: 292 825,67zł
w tym za 2017r.: 4 571,00 zł
z odpisów 1% (od 2005 r.) 2 376 083,21zł
w tym w 2017r. 66 972,02zł

 

II. Udzielona pomoc materialna:

Pomoc indywidualna: Ilość rozpatrzonych próśb: Kwota pomocy:
  3 984 2 231 812,00zł
w tym w 2017r. 119 54 100,00zł
Pomoc zbiorowa dla pensjonariuszy Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie (zakup sprzętu do masażu i rehabilitacji):
34 715,00zł