Organy Fundacji i Statut

Kategoria: O Fundacji

Organy Fundacji:

Zarząd Fundacji   Rada Fundacji
Płk Ryszard MALUTA  /Prezes/   Płk Czesław MARMURA /Prezes/
Płk Jerzy DĄBROWSKI /Wiceprezes/   Płk Leszek CHUMEK /Wiceprezes/
Płk Zdzisław JANOŚ /Wiceprezes/   Płk Józef MROCZKA /Sekretarz/
Ppłk Marian NOWAKOWSKI /Sekretarz/   Płk Mieczysław GRABOWSKI
Płk Piotr BIAŁOKOZOWICZ   Mjr Kazimierz KONIK
St.chor.sztab. Bogdan GRUSZCZYŃSKI   Ppłk Józef MILEWSKI
Płk Stanisław KLIMCZYŃSKI   Gen.bryg. Mirosław SIEDLECKI
Mjr Tadeusz KURZYŃSKI /Skarbnik/    
Płk Jan SZYMCZYK    
Mjr Tadeusz BUZUK    
     

 

Statut Fundacji:

Statut Fundacji w postaci pliku PDF można pobrać TUTAJ.