Organy Fundacji i Statut

Kategoria: O Fundacji

Organy Fundacji:

Zarząd Fundacji   Rada Fundacji
Płk Mieczysław MIKRUT /Prezes/   Płk Czesław MARMURA /Prezes/
Płk Jerzy DĄBROWSKI /Wiceprezes/   Płk Leszek CHUMEK /Wiceprezes/
Płk Zdzisław JANOŚ /Wiceprezes/   Płk Józef MROCZKA /Sekretarz/
Płk Ryszard MALUTA /Sekretarz/   Płk Mieczysław GRABOWSKI
Płk Piotr BIAŁOKOZOWICZ   Płk Stanisław KALSKI
St.chor.sztab. Bogdan GRUSZCZYŃSKI   Mjr Kazimierz KONIK
Płk Stanisław KLIMCZYŃSKI   Płk Tadeusz KRZYŻANOWSKI
Mjr Tadeusz KURZYŃSKI /Skarbnik/   Ppłk Józef MILEWSKI
Ppłk Marian NOWAKOWSKI   Gen.bryg. Mirosław SIEDLECKI
Płk Jan SZYMCZYK    Płk Miłosz Biały
Mjr Tadeusz BUZUK    

 

Statut Fundacji:

Statut Fundacji w postaci pliku PDF można pobrać TUTAJ.