Organy Fundacji i Statut

Kategoria: O Fundacji

Organy Fundacji:

Zarząd Fundacji   Rada Fundacji
Płk Ryszard MALUTA  /Prezes/   Płk Czesław MARMURA /Prezes/
Płk Jerzy DĄBROWSKI /Wiceprezes/   Płk Leszek CHUMEK /Wiceprezes/
Ppłk Marian NOWAKOWSKI /Sekretarz/   Płk Józef MROCZKA /Sekretarz/
Płk Piotr BIAŁOKOZOWICZ   Płk Mieczysław GRABOWSKI
St.chor.sztab. Bogdan GRUSZCZYŃSKI   Mjr Kazimierz KONIK
Płk Stanisław KLIMCZYŃSKI   Ppłk Józef MILEWSKI
Mjr Tadeusz KURZYŃSKI /Skarbnik/   Gen.bryg. Mirosław SIEDLECKI
Płk Jan SZYMCZYK    
Mjr Tadeusz BUZUK    

 

Statut Fundacji:

Statut Fundacji w postaci pliku PDF można pobrać TUTAJ.