Organy Fundacji i Statut

Kategoria: O Fundacji

Organy Fundacji:

Zarząd Fundacji   Rada Fundacji
Płk Ryszard MALUTA  /Prezes/    
Płk Jerzy DĄBROWSKI /Wiceprezes/   Płk Leszek CHUMEK /Wiceprezes/
Ppłk Marian NOWAKOWSKI /Sekretarz/   Płk Józef MROCZKA /Sekretarz/
Płk Piotr BIAŁOKOZOWICZ   Płk Mieczysław GRABOWSKI
St.chor.sztab. Bogdan GRUSZCZYŃSKI   Mjr Kazimierz KONIK
Płk Stanisław KLIMCZYŃSKI   Ppłk Józef MILEWSKI
Kol. Adam KRASIEŃKO   Płk Miłosz BIAŁY
Mjr Tadeusz KURZYŃSKI /Skarbnik/    
Mjr Tadeusz BUZUK    
Płk Jan SZYMCZYK    

 

Statut Fundacji:

Statut Fundacji w postaci pliku PDF można pobrać TUTAJ.