JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Szanowni Państwo!  Drodzy Koledzy!

Fundacja  Pomocy  Emerytom  i  Rencistom  Wojskowym istnieje od 1992r. działa na postawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. (Dz.U. z 2016r. poz. 40) oraz Statutu.

9 czerwca 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Stosownie do Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ma prawi pozyskiwania odpisów 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja nie jest instytucją dotowaną ze środków finansowych Skarbu Państwa.

W codziennej działalności pomocowej o charakterze socjalnym i prozdrowotnym Fundacja realizuje zasadę międzypokoleniowej więzi i solidarności żołnierskiej.

Najpełniej wyraża ją nasze hasło:

 

POMÓŻ KOLEDZE W POTRZEBIE!

 

Kierując się postanowieniami Statutu i ideą wyrażoną w haśle:

  • Fundacja gromadzi fundusze na celową pomoc finansową; pozyskane środki pochodzą z odpisów 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizn i rozprowadzania fundacyjnych cegiełek;
  • Zebrane środki finansowe przeznacza na społeczną pomoc potrzebującym ze środowiska emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin;
  • Udziela pomocy materialnej w szczególności osobom niepełnosprawnym, chorym, dotkniętym biedą bądź ubóstwem.

 

Nasze konto bankowe: PEKAO S.A. 12 1240 6003 1111 0000 4940 4687

 Przez wiele lat OPP narzekały na niemożność pozyskania odpisu 1% od podatku dochodowego od osób rozliczanych przez organ rentowy. Wprawdzie ci podatnicy mogliby dokonać odpisu na wybraną przez siebie OPP, ale zwykle tego nie robili. Wiązało się to bowiem z koniecznością wypełnienia stosownego druku zeznania podatkowego i złożenia go bądź przesłania do urzędu skarbowego. To jednak wysiłek, a – jak przeważnie tłumaczono – nogi i oczy już nie te. Tak jest wygodniej. Nadto – każdy mógł powiedzieć, że z państwem jest rozliczony. A to przecież najważniejsze! Przyznajemy, że nawet trudno z tym polemizować. Nie zmienia to jednak faktu, pieniądze możliwe do pozyskania przez OPP, zwyczajnie przechodziły koło nosa. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że z możliwości odpisu !% korzysta jedynie niespełna 1% uprawnionych, to niewątpliwie istnieje w tej dziedzinie duża rezerwa i jest wiele do zrobienia. Dodajmy – większość w tej rezerwie stanowią podatnicy rozliczani przez organ rentowy.

Podstawą prawną dokonywania odpisów 1% od podatku jest Ustawa z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmianę, która znacznie ułatwiła wskazanej grupie podatników dokonywanie odpisów wprowadziło Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego. Ten wzór to PIT-OP. Ale to novum jest jeszcze znane stosunkowo słabo . Tymczasem kryją się za nim duże i łatwe do pozyskania pieniądze. Wystarczy tylko wypełnić jednostronicowy, skrócony PIT-OP. Odpisu 1% od podatku dochodowego dokonuje się poprzez wskazanie numeru, pod którym OPP występuje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obliczenie wysokości 1% i przekazanie wyliczonej kwoty wskazanej OPP jest sprawą urzędu skarbowego. Druk PIT-OP można pobrać z Internetu lub w urzędzie skarbowym. Naprawdę warto to zrobić! Ale – uwaga! – dotyczy to jedynie osób, które rozliczył organ rentowy, a one nie korzystają z odliczeń.

Tą drogą apelujemy do pełnomocników Fundacji i wszystkich ludzi dobrej woli, wykorzystajmy tę możliwość, dotrzyjmy z drukami PIT-OP do naszych kolegów, często chorych i zniedołężniałych. Powiedzmy o tym, przekonajmy, pomóżmy wypełnić druk. Dzięki temu uzyskamy więcej środków pieniężnych dla Brata w potrzebie.