Darczyńcom chwała!

Charytatywność i ofiarność nie są najmocniejszymi stronami wojskowego środowiska emeryckiego. Sięganie do własnego portfela by wesprzeć kolegę w potrzebie idzie wyjątkowo opornie. Tym bardziej serdecznie chcieliśmy podziękować wszystkim osobom, które o Fundacji pamiętają i ją wspierają.

Pomagając Fundacji wspierają bowiem osoby, którym życie nie szczędzi rozlicznych nieszczęść, a los stawia na ich drodze niezwykle trudne przeszkody. Dziękując wszystkim darczyńcom za datki dobrego serca szczególnie nisko chcielibyśmy pokłonić się: Panu Waldemarowi Kuleszy z Władysławowa, Pani Małgorzacie Michałowskiej z Warszawy, Panu Markowi Mazurkowi z Lublina, Panu Henrykowi Budzińskiemu z Warszawy, Panu Wojciechowi Wnukowi z Krakowa,  Panu Markowi Ojrzanowskiemu z Wołczkowa i Panu Henrykowi Odrzywołkowi z Warszawy.

Równie serdecznie dziękujemy za hojne darowizny przekazane przez Klub Generałów i Admirałów RP oraz Zarząd Główny ZŻWP.