Organy Fundacji i Statut

Organy Fundacji:

Zarząd Fundacji   Rada Fundacji
Płk Ryszard MALUTA  /Prezes/    
Płk Jerzy DĄBROWSKI /Wiceprezes/   Płk Leszek CHUMEK /Wiceprezes/
Ppłk Marian NOWAKOWSKI /Sekretarz/   Płk Józef MROCZKA /Sekretarz/
Płk Piotr BIAŁOKOZOWICZ   Płk Mieczysław GRABOWSKI
St.chor.sztab. Bogdan GRUSZCZYŃSKI   Mjr Kazimierz KONIK
Płk Stanisław KLIMCZYŃSKI   Ppłk Józef MILEWSKI
Kol. Adam KRASIEŃKO   Płk Miłosz BIAŁY
Mjr Tadeusz KURZYŃSKI /Skarbnik/    
Mjr Tadeusz BUZUK    
Płk Jan SZYMCZYK    

 

Statut Fundacji:

Statut Fundacji w postaci pliku PDF można pobrać TUTAJ.

Fundacja: XXX lat we wskaźnikach (1992–2021)

I. Przychody:

darowizny osób prawnych i fizycznych:  1 048 280,62 zł
    w tym za 2021r.: 26 360,43 zł
z fundacyjnych cegiełek: 312 676,00 zł
w tym za 2021r.: 4 200,00 zł
z odpisów 1% (od 2005 r.) 2 601 820,62 zł
w tym w 2021r. 49 921,36 zł

 

II. Udzielona pomoc materialna:

Pomoc indywidualna: Ilość rozpatrzonych próśb: Kwota pomocy:
  4 359 2 409 956 zł
w tym w 2021r. 87 44 050 zł
Średnia zapomoga 552 zł
Pomoc zbiorowa dla pensjonariuszy Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie (zakup sprzętu do masażu i rehabilitacji):
34 715,00zł

 

Porozumienie o współpracy partnerskiej

6. czerwca 2019 r., w Warszawie, podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP, miedzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego i Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym zostało podpisane Porozumienie o współpracy partnerskiej. W imieniu Stron pod dokumentem podpisy złożyli: Prezes Związku płk Marek BIELEC i Sekretarz Generalny płk Henryk BUDZYŃSKI oraz Prezes Zarządu Fundacji płk Ryszard MALUTA i Sekretarz Zarządu ppłk Marian NOWAKOWSKI.

Czytaj więcej: Porozumienie o współpracy partnerskiej