Fundacja: XXX lat we wskaźnikach (1992–2021)

I. Przychody:

darowizny osób prawnych i fizycznych:  1 048 280,62 zł
    w tym za 2021r.: 26 360,43 zł
z fundacyjnych cegiełek: 312 676,00 zł
w tym za 2021r.: 4 200,00 zł
z odpisów 1% (od 2005 r.) 2 601 820,62 zł
w tym w 2021r. 49 921,36 zł

 

II. Udzielona pomoc materialna:

Pomoc indywidualna: Ilość rozpatrzonych próśb: Kwota pomocy:
  4 359 2 409 956 zł
w tym w 2021r. 87 44 050 zł
Średnia zapomoga 552 zł
Pomoc zbiorowa dla pensjonariuszy Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie (zakup sprzętu do masażu i rehabilitacji):
34 715,00zł