Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2017 rok: plik PDF.