Porozumienie o współpracy partnerskiej

6. czerwca 2019 r., w Warszawie, podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP, miedzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego i Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym zostało podpisane Porozumienie o współpracy partnerskiej. W imieniu Stron pod dokumentem podpisy złożyli: Prezes Związku płk Marek BIELEC i Sekretarz Generalny płk Henryk BUDZYŃSKI oraz Prezes Zarządu Fundacji płk Ryszard MALUTA i Sekretarz Zarządu ppłk Marian NOWAKOWSKI.

Podpisane porozumienie zacieśnia współpracę między Związkiem i Fundacją w realizacji zadań w zakresie działalności prozdrowotnej i socjalnej, określonych w § 10.I.1 Statutu ZŻWP i § 6 Statutu FPEiRW.

Pełny tekst porozumienia w załączeniu.